Wydawca treści Wydawca treści

Certyfikat PEFC

Certyfikat PEFC został przyznany przez SGS Polska spółka z o.o.

Certyfikat został przyznany przez SGS Polska spółka z o.o. Jednostka ta poświadcza, że RDLP w Krośnie wdrożyła oraz stosuje kryteria określone w dok. nr 4 Rady PEFC Polska „Polskie kryteria i wskaźniki trwałego i zrównoważonego zagospodarowania lasów dla potrzeb certyfikacji lasów". Certyfikat ten ważny jest do dnia 13.05.2018 r.

Certyfikat - dokumenty do pobrania