Asset Publisher Asset Publisher

70-lecie Nadleśnictwa Lesko

27 września 2014 odbyły się uroczystości związane z 70 rocznicą powstania Nadleśnictwa Lesko.

Obchody zainaugurowano mszą św. w Kościele Parafialnym w Lesku, w czasie której homilię wygłosił kapelan leśników podkarpackich ks. Tadeusz Gramatyka. Dalszy ciąg uroczystości odbywał się w restauracji „Salamandra" w Hoczwi. Licznie zaproszeni goście spośród przedstawicieli lokalnych samorządów, służb mundurowych, przemysłu drzewnego, dyrekcji i nauczycieli Technikum Leśnego, przedsiębiorców leśnych oraz lokalnej społeczności, zaszczycili naszą uroczystość. Nie zabrakło emerytów i rencistów pracujących niegdyś w Nadleśnictwie Lesko. Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Krośnie reprezentował Zastępca Dyrektora mgr inż. Marek Marecki, który udekorował dwoje pracowników Nadleśnictwa Lesko Kordelasem Leśnika.
Po części oficjalnej nastąpił uroczysty obiad, a potem zabawa przy muzyce i wiele rozmów i wspomnień po latach.
Obchody 70-lecia funkcjonowania Nadleśnictwa Lesko wpisały się w jubileusz 90 – lecia Lasów Państwowych w Polsce. Były one uwieńczeniem „Dni Otwartych" w Nadleśnictwie Lesko, które trwały od 24 września. Skierowane one były do lokalnej społeczności, a przede wszystkim do młodzieży szkolnej. W ramach „Dni Otwartych" odbyły się spotkania w leśniczówkach i zajęcia edukacyjne w Nadleśnictwie.
Na okoliczność obchodów przygotowano i wydano publikację pt. „Z dziejów Nadleśnictwa Lesko" , która jest próbą opisania 70 - ciu lat działalności, oraz przypomnienia ludzi, którzy od 28 września 1944 roku pracowali dla dobra lasów Nadleśnictwa Lesko.