Asset Publisher Asset Publisher

Kolejny kurs drwala – operatora pilarki spalinowej w Technikum Leśnym w Lesku.

1 marca 2018 roku zakończyła się kolejna tura szkoleń adeptów tej trudnej sztuki. Kurs drwala –operatora pilarki spalinowej odbyli uczniowie klas trzecich.

Trzytygodniowe szkolenia, przeprowadzone w dwóch turach zakończyły się egzaminami przed Komisją powołaną przez Dyrektora RDLP w Krośnie. Natomiast kadrę instruktorską (profesjonalnie wyposażoną) stanowią pracownicy Nadleśnictwa Lesko.

W tym roku kurs odbył się, w prawdziwie zimowych warunkach –  przy ujemnej temperaturze i pokrywie śnieżnej, w leśnictwie Średnia Wieś warunkach właściwych „leśnym żniwom”.

Kursy zawodowe dla uczniów Technikum Leśnego są organizowane i finansowane  przez Nadleśnictwo Lesko.

Oprócz kursów dla uczniów, na terenie nadleśnictwa odbyły się także kursy organizowane przez firmy zewnętrzne, na podstawie porozumień zawartych z RDLP w Krośnie.

W 2018 roku odbyło się 6 kursów, w czasie których przeszkolono 90 osób z terenu powiatów: bieszczadzki, leski, sanocki. strzyżowski.

Tekst: Wojciech Jankowski
Zdjęcia: Zygmunt Folwarski