Asset Publisher Asset Publisher

Rys historyczny Nadleśnictwa Lesko

Nadleśnictwo Lesko w obecnym kształcie utworzono w wyniku reorganizacji przeprowadzonej przez Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego w 1972 roku. Powstało ono w wyniku połączenia dwóch ówczesnych nadleśnictw: Nadleśnictwa Lesko i Nadleśnictwa Zagórz. Od nazw byłych nadleśnictw przyjęto nazwy obecnych obrębów leśnych wchodzących w skład Nadleśnictwa Lesko (Lesko, Zagórz).

W lasach Nadleśnictwa prowadzona była gospodarka w oparciu wymienione niżej plany urządzenia lasu. Okresy ich obowiązywania zestawiono w poniższej tabeli.

 

Nazwa planu

Nadleśnictwo

Lesko

Nadleśnictwo

Zagórz

Uwagi

okres obowiązywania planu

1. Plan prowizorycznego u.l. 

1.10.1952-31.12.1961

1.01.1952-31.12.1961

Samodzielne jednostki

2. Definitywny plan u.g.l.

1.10.1967-30.09.1977

1.10.1962-30.09.1972

- jw.-

3. Plan pierwszej rewizji u.g.l.

1.10.1976-30.09.1986

 

Nadleśnictwo Lesko z obrębami leśnymi Lesko i Zagórz

4. Plan drugiej rewizji u.g.l.

1.01.1989-31.12.1998

Nadleśnictwo Lesko z obrębami leśnymi Lesko i Zagórz

5. Plan trzeciej rewizji u.l.

1.01.1999-31.12.2008

Nadleśnictwo Lesko z obrębami leśnymi Lesko
i Zagórz

6. Plan czwartej rewizji u.l.

1.01.2009-31.12.2018

Nadleśnictwo Lesko z obrębami leśnymi Lesko
i Zagórz