Asset Publisher Asset Publisher

Zadania z hodowli lasu

Zadania rzeczowe z hodowli lasu w 2014 roku

Podstawowym zadaniem hodowli lasu jest zachowanie i wzbogacanie lasów istniejących (odnawianie) oraz tworzenie nowych (zalesianie), z respektowaniem warunków przyrodniczych i procesów naturalnych. Hodowla lasu obejmuje zbiór i przechowywanie nasion drzew, produkcję sadzonek na szkółkach, zakładanie oraz pielęgnację i ochronę upraw leśnych oraz drzewostanów.

Hodowla lasu korzysta z dorobku nauk przyrodniczych, m.in. klimatologii, gleboznawstwa, botaniki czy fizjologii roślin. W pracach hodowlanych leśnicy dążą do dostosowania składu gatunkowego lasu do siedliska. Dzięki temu las jest bardziej odporny na zagrożenia.
 
Las, jeśli nie powstał w sposób naturalny, jest sadzony przez leśników. Sadzonki hoduje się w szkółkach. Uprawy są poddawane zabiegom pielęgnacyjnym i ochronnym. Mają one stworzyć optymalne warunki wzrostu dla drzew najbardziej pożądanych w składzie gatunkowym rosnącego drzewostanu. Ostatnim elementem hodowli jest wycinka drzew dojrzałych, tak aby możliwe było odnowienie lasu, w sposób optymalny dla wymagań rosnących gatunków drzew.
 
Przeczytaj więcej na stronie lasy.gov.pl.

Jesienne przygotowanie gleby w leśnictwie Niebieszczany (fot. Piotr Filipczak)

Nadleśnictwo Lesko w 2014 roku planuje:
1) 218,40 ha czyszczeń późnych,
2) 57,46 ha czyszczeń wczesnych,
3) 43,80 ha melioracji agrotechnicznych,
4) 24,30 ha jesiennego wyprzedzającego przygotowania gleby pod sadzenie w 2015 r.,
5) 52,75 ha sztucznych odnowień,
6) 30,00 ha uznać odnowień naturalnych,
7) 302,33 ha upraw zostaną wypielęgnowane w postaci motyczenia lub wykaszania,
8) 0,20 ha założona zostanie 1 plantacja choinkowa,
9) 2,88 ha powierzchnia poprawek.