Asset Publisher Asset Publisher

Położenie Nadleśnictwa Lesko

Nadleśnictwo Lesko, z dwoma obrębami leśnymi: Lesko i Zagórz, leży w południowo-wschodniej części województwa podkarpackiego na terenie 2 powiatów (leski i sanocki), 9 gmin, dwu miast ( Lesko i Zagórz) i 71 wsi. Łącznie zasięg terytorialnego działania Nadleśnictwa Lesko wynosi 53,5 tys. ha.

Biorąc po uwagę położenie względem innych jednostek Lasów Państwowych , to od wschodu graniczy z Nadleśnictwem Ustrzyki Dolne, od południa z Nadleśnictwem Baligród, od południowego zachodu z Nadleśnictwem Komańcza, od zachodu z Nadleśnictwem Rymanów, a od północy z Nadleśnictwem Brzozów.
Większość (92,74%) gruntów Nadleśnictwa skupiona jest w dziewiętnastu kompleksach, o wielkości ponad 100 ha, z których największy, ponad 2000 ha położony jest na terenie trzech wsi: Rzepedź, Płonna i Przybyszów  Pozostałe grunty (7,26%) rozproszone są w 117 mniejszych kompleksach na terenie całego terytorialnego zasięgu. Najliczniej odwiedzane przez turystów są lasy nadleśnictwa położone przy Zalewie Myczkowieckim i Solińskim.