Asset Publisher Asset Publisher

Użytkowanie lasu

Użytkowanie lasu to korzystanie z jego zasobów – pozyskanie drewna, zbiór płodów runa leśnego, zbiór roślin lub ich części na potrzeby przemysłu farmaceutycznego, pozyskanie choinek, eksploatacja kopalin i wiele innych. Leśnicy umożliwiają społeczeństwu korzystanie z darów lasu, ale w sposób zapewniający mu trwałość.

Rozmiar pozyskania drewna określony jest w planie urządzenia lasu, który sporządzany jest dla każdego nadleśnictwa na 10 lat. Zapewnia on pozyskiwanie drewna w granicach nie tylko  nieprzekraczających możliwości produkcyjnych lasu, lecz także systematycznie zwiększających zapas drewna pozostającego w lasach, tzw. zapas na pniu. Krótko mówiąc, leśnicy prowadzą w lasach gospodarkę w sposób zapewniający ich trwałość i możliwość biologicznego odtwarzania.

W Nadleśnictwie Lesko na podstawie obowiązującego Planu Urządzenia Lasu średniorocznie pozyskuje się ok 92 tys.m3 drewna. Surowiec pozyskiwany jest przede wszystkim w ramach cięć rębnych rębnią złożoną IVD. Rębnie te w doskonały sposób umożliwiają spełnianie wszelkich potrzeb złożonych drzewostanów – począwszy od przygotowania do obsiewu nasion, poprzez naturalny obsiew, stworzenie dobrych warunków dla wzrostu i rozwoju młodych drzewek.
Drugim źródłem pozyskiwania drewna jest prowadzenie cięć pielęgnacyjnych, gdzie uzyskany surowiec jest niejako wynikiem prowadzonych zabiegów, głównie hodowlanych w lesie. Poprzez prowadzenie selekcji pozytywnej i negatywnej stwarza się optymalne warunki dla wzrostu lepszej jakości drzew, kształtuje się odpowiedni mikroklimat lasu, popiera naturalną różnorodność drzew.
Trzecie źródło drewna w lesie to tzw. cięcia sanitarne, wynikające ze zdarzeń losowych w przyrodzie (śniegołomy, silnie wiejące wiatry, choroby), Pozyskanie drewna w takich przypadkach jest konieczne aby podtrzymać las w dobrej kondycji zdrowotnej.
Drzewostany Nadleśnictwa Lesko tworzą głównie buk, jodła i sosna z całym bogactwem pozostałych gatunków leśnych domieszek