Web Content Display Web Content Display

Headquarters Nadleśnictwo Lesko z siedzibą w Łączkach k/Leska
Nadleśnictwo Lesko z siedzibą w Łączkach k/Leska
13 46 01 470
13 46 01 490

Łączki 8
38-600 Lesko

LP: 34 14 100

NIP: 6880042004
REGON: 370014449

Nr konta bankowego:
BPN Paribas Bank Polska S.A.
48 2030 0045 1110 0000 0077 8830

Nadleśniczy
Zbigniew Pawłowski
13 46 01 471, 533361961
Zastępca Nadleśniczego
Janusz Bobik
13 46 01 472, 668352289
Zastępca Nadleśniczego
Wojciech Jankowski
134601492, 668352271
Główny Księgowy
Bernadeta Kusal
13 46 01 484, 668352187

Samodzielne stanowiska

dr inż. Zdzisław Setnik
Inżynier Nadzoru
Phone number: 134601493, 606299674
Małgorzata Rajchel
Samodzielne stanowisko ds. pracowniczych
Phone number: 13 46 01 474, 668337513

Dział Gospodarki Leśnej

Barbara Reczek
Spec. SL ds. gospodarki towarowej
Phone number: 134601475, 606255427
Katarzyna Kumala-Czuchry
Spec. SL ds. użytkowania lasu i marketingu
Phone number: 134601483, 664979045
Marek Woskowicz
Spec. SL ds. marketingu
Phone number: 134601495, 698621302
Renata Imbierowicz
Spec. SL ds. hodowli lasu i BHP
Phone number: 134601496, 606235513
Kinga Kusz
Spec. SL ds. urządzania lasu i administrowania SILP
Phone number: 784030095
Mirosław Wanat
Referent
Phone number: 668337539

Dział Finansowo-Księgowy

Jolanta Ryniak
Starsza księgowa
Phone number: 134601485
Małgorzata Kaczmar
Starsza księgowa
Phone number: 134601482
Anna Kunda
Referent finansowo-księgowy
Phone number: 134601489
Justyna Pachana
Referent
Phone number: 134601485

Dział Administracyjno-Gospodarczy

Katarzyna Wanat
Sekretarz
Phone number: 134601497, 728579511
Grażyna Owoc
Spec. ds. administracyjnych
Phone number: 134601479, 668352276
Stanisław Sosenkiewicz
Spec. ds. inżynierii środowiska
Phone number: 134601476, 795509113
Mieczysław Barzycki
Spec. ds. transportu i magazynu
Phone number: 134601480, 606853431
Agnieszka Szumilas
Specjalista ds. obsługi biura
Phone number: 134601470, 784030094
Anna Lasek
Referent
Phone number: 134601497
Wojciech Mastej
wz. referenta
Phone number: 134601482

Straż Leśna

Bolesław Przysiężny
Starszy strażnik leśny p.o. Komendant Post. Straży Leśnej
Phone number: 134601481, 606435513
Edward Kabala
Starszy strażnik leśny
Phone number: 134601481, 795507088
Ryszard Imbierowicz
Starszy strażnik leśny
Phone number: 134601481, 795507047