Położenie

Nadleśnictwo Lesko, z dwoma obrębami leśnymi: Lesko i Zagórz, leży w południowo-wschodniej części województwa podkarpackiego na terenie 2 powiatów (leski i sanocki), 9 gmin, dwu miast ( Lesko i Zagórz) i 71 wsi. Łącznie zasięg terytorialnego działania Nadleśnictwa Lesko wynosi 53,5 tys. ha.

Galeria zdjęć

Galeria zdjęć pracowników Nadleśnictwa Lesko

Historia

Nadleśnictwo Lesko w obecnym kształcie utworzono w wyniku reorganizacji przeprowadzonej przez Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego w 1972 roku. Powstało ono w wyniku połączenia dwóch ówczesnych nadleśnictw: Nadleśnictwa Lesko i Nadleśnictwa Zagórz. Od nazw byłych nadleśnictw przyjęto nazwy obecnych obrębów leśnych wchodzących w skład Nadleśnictwa Lesko (Lesko, Zagórz).

Organizacja nadleśnictwa

Nadleśnictwo Lesko jest podstawową, samodzielną jednostką organizacyjną Lasów Państwowych działającą na podstawie ustawy o lasach. Podlega Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, która prowadzi nadzór i koordynuje działania na swoim terenie. Nadleśnictwa dzielą się na leśnictwa.