Asset Publisher Asset Publisher

Zasoby leśne

Średnia zasobność Nadleśnictwa Lesko wg stanu na 31.12.2013 r. wynosi prawie 350 m3/ha i jest jedną z wyższych w kraju. Średni wiek drzewostanów wynosi 78 lat.

Drzewostany Nadleśnictwa Lesko charakteryzuje wysoka zasobność wielu gatunków rosnących na żyznych siedliskach.

Zasoby leśne Nadleśnictwa Lesko charakteryzują poniższe ryciny