Kontakt Kontakt

Siedziba Nadleśnictwo Lesko z/s Łączkach
Nadleśnictwo Lesko z/s Łączkach
13 46 01 470
13 46 01 490

Łączki 8
38-600 Lesko

LP: 34 14 100

NIP: 688-004-20-04
REGON: 370014449

Nr konta bankowego:
BANK BGŻ BPN Paribas S. A. O/Lesko
48 2030 0045 1110 0000 0077 8830

Nadleśniczy
Zbigniew Pawłowski
13 46 01 471, 533361961
Zastępca Nadleśniczego
Janusz Bobik
13 46 01 472, 668352289
Zastępca Nadleśniczego
Wojciech Jankowski
134601492, 668352271
Główny Księgowy
Bernadeta Kusal
13 46 01 484, 668352187

Samodzielne stanowiska

Roman Jurek
Inżynier Nadzoru
Tel.: 13 46 01 486, 533334452
dr inż. Zdzisław Setnik
Inżynier Nadzoru
Tel.: 134601493, 606299674
Małgorzata Rajchel
Samodzielne stanowisko ds. pracowniczych
Tel.: 13 46 01 474, 668337513

Dział Gospodarki Leśnej

Barbara Reczek
Spec. SL ds. gospodarki towarowej
Tel.: 134601475, 606255427
Katarzyna Kumala-Czuchry
Spec. SL ds. użytkowania lasu i marketingu
Tel.: 134601483, 664979045
Marek Woskowicz
Spec. SL ds. marketingu
Tel.: 134601495, 698621302
Wojciech Łukacz
Spec. SL ds. zagospodarowania lasu i łowiectwa
Tel.: 134601477, 784030095
Renata Imbierowicz
Spec. SL ds. hodowli lasu i BHP
Tel.: 134601496, 606235513
Mirosław Wanat
referent
Tel.: 668337539

Dział Finansowo-Księgowy

Jolanta Ryniak
Starsza księgowa
Tel.: 134601485
Justyna Pachana
Referent
Tel.: 134601485
Anna Kunda
Referent finansowo-księgowy
Tel.: 134601489
Małgorzata Kaczmar
Starsza księgowa
Tel.: 134601482
Wojciech Mastej
Referent
Tel.: 134601482

Dział Administracyjno-Gospodarczy

Katarzyna Wanat
Sekretarz
Tel.: 134601497, 728579511
Grażyna Owoc
Spec. ds. administracyjnych
Tel.: 134601479, 668352276
Stanisław Sosenkiewicz
Spec. ds. inżynierii środowiska
Tel.: 134601476, 795509113
Mieczysław Barzycki
Spec. ds. transportu i magazynu
Tel.: 134601480, 606853431
Agnieszka Szumilas
Specjalista ds. obsługi biura
Tel.: 134601470, 784030094
Anna Lasek
Referent
Tel.: 134601497

Straż Leśna

Bolesław Przysiężny
Starszy strażnik leśny p.o. Komendant Post. Straży Leśnej
Tel.: 134601481, 606435513
Edward Kabala
Starszy strażnik leśny
Tel.: 134601481, 795507088
Ryszard Imbierowicz
Starszy strażnik leśny
Tel.: 134601481, 795507047