Wydawca treści Wydawca treści

Platforma widokowa w rezerwacie przyrody „Góra Sobień”

Jesienią 2011 roku wykonano odnowienie urządzeń małej infrastruktury turystycznej na górze Sobień i w ruinach Zamku Kmitów.

Zadanie miało być zrealizowane przy wsparciu środków WFOŚiGW w Krośnie, jednak z przyczyn proceduralnych nie udało się uzyskać dofinansowania. Zadanie zrealizowano z własnych środków. Na przeprowadzenie prac uzyskano zgodę odpowiednich organów.

Szczegółowe informacje na temat rezerwatu przyrody "Góra Sobień" można znaleźć tutaj

Tekst i zdjęcia Wojciech Jankowski